Văn bản chỉ đạo điều hành

Không tìm thấy văn bản nào
STT Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Loại văn bản Cơ quan ban hành Tài liệu đính kèm
1 Số 345/UBND-TPHT Thanh toán trực tuyến
11/07/2024
Thanhn toán Trục tuyến_1720662886851.pdf
2 Số 335/UBND-TPHT Công khai quy trình nội bộ chứng thực theo Quyết định 1610/QĐ-UBND của UBND tỉnh Nghệ An
11/07/2024
Quy trình chứng thực_1720662711947.pdf
3 Số 341/UBND-TPHT Tuyên truyền văn bản Luật tháng 7/2024
11/07/2024
VB mới tháng 7.2024_1720662592249.pdf
4 Số 348/TB-UBND Công khai danh mục những nội dung công khai để nhân dân biết năm 2024
11/07/2024
Công khai Tiếp cận PL 2024_1720662499933.pdf
5 Quyết định Số 243/QĐ-UBND Công khai danh mục 2 nhóm TTHC liên thông điện tử: Đăng ký khai sinh, thường trú, cấp thẻ BHYT và đăng ký khai tử, xáo thường trú, chế độ tử tuất
25/06/2024
Quyết định UBND phường Hồng Sơn Quy trình nội bộ 2 nhóm TTHC_1720662385949.pdf
6 Quyết định Số: 243/QĐ-UBND Công khai danh mục 02 nhóm thủ tục hành chính liên thông điện tử: Đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi; đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, giải quyết mai táng phí, tử tuất thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND phường Hồng Sơn
25/06/2024
Quyết định UBND phường Hồng Sơn PL QĐ 243 Công khai danh mục 02 nhóm thủ tục hành chính liên thông điện tử_1719975434405.pdf
QĐ 243 Công khai danh mục 02 nhóm thủ tục hành chính liên thông điện tử_1719975434405.pdf
7 Công văn Số 346/TB-UBND Tiếp công dân định kỳ tháng 7 năm 2024
28/06/2024
Công văn UBND phường Hồng Sơn Tháng 07_1719968879331.pdf
8 Công văn Số 305/TB-UBND Tiếp công dân định kỳ tháng 6 năm 2024
31/05/2024
Công văn UBND phường Hồng Sơn Tháng 06_1717746860603.pdf
9 Công văn Số 265/UBND-TPHT Triển khai thực hiện QĐ 1114/QĐ-UBND về việc phê duyệt quy trình nội bộ, quy trình điện tử trong giải quyết TTHC lĩnh vực Hộ tịch
03/06/2024
Công văn UBND phường Hồng Sơn QĐ 1114 về quy trình điện tử TTHC_1717378069165.pdf
10 Công văn Số 263/UBND-TP Tuyên truyền tờ gấp phòng chống xâm hại người chưa thành niên trên môi trường mạng
03/06/2024
Công văn UBND phường Hồng Sơn tuyen_truyen_pc_xam__20240531020240531043046911_Signed_1717377913511.pdf
11 Số 226/QĐ-UBND Quyết định 226/QĐ-UBND ngày 31/5/2024 v/v phân công cán bộ, công cghức phụ trách hồ sơ chuẩn TCPL
31/05/2024
qd_phan_cong_phu_tra_20240531020240531042331293_Signed_1717377782115.pdf
12 Quyết định Số 122/QĐ-UBND Công khai danh mục thủ tục hành chính ban hành mới, sửa đổi, thay thế lĩnh vực Thi đua, khen thưởng thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND phường Hồng Sơn
05/04/2024
Quyết định UBND phường Hồng Sơn PL QĐ 122 Công khai danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Thi đua-KT_1716112970293.pdf
QĐ 122 Công khai danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Thi đua-KT_1716112970293.pdf
13 Công văn Số 466/TB-UBND ngày 15/11/2023 Công khai số điện thoại đường dây nóng, địa chỉ thư điện tử tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của người dân, tổ chức, doanh nghiệp
15/11/2023
Công văn UBND phường Hồng Sơn 14. TB 466 công khai số điện thoại đường dây nóng, địa chỉ thư điện tử_1715928956341.pdf
14 Quyết định Quyết định: 192/QĐ-UBND ngày 07/5/2024 của UBND phường Hồng Sơn Quyết định công nhận Tuyên truyền viên pháp luật phường Hồng Sơn
13/05/2024
Quyết định UBND phường Hồng Sơn QĐ tuyen truyền viên PL 2024-1_1715571953465.pdf
15 243/CTr-UBND ngày 26/04/2024 Chương trình công tác tháng 5/2024
26/04/2024
Chương trình công tác tháng 5_1715140994218.pdf
16 Công văn Công văn: 206/UBND-TPHT ngày 06/5/2024 Tuyên truyền lĩnh vực Bổ trợ Tư pháp
07/05/2024
Công văn UBND phường Hồng Sơn Danh mục Bổ trợ TP_1715051173966.pdf
17 CV số 2354/UBND-ĐC ngày 4/5/2024 V/v rà soát điẻu chỉnh quy hoạch chung của Thành phố ( hoả tốc)
06/05/2024
18 Số 242/TB-UBND ngày 26/4/2024 Tiếp công dân định kỳ tháng 5 năm 2024
04/05/2024
Tháng 05_1714809394853.pdf
19 Công văn Thông báo số 216/UBND-ĐC ngày 16/4/2024 của UBND phường Hồng Sơn Thông báo công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 của thành phố Vinh
17/04/2024
Công văn qd_so_113_ngay_0842024_phe_duyet_khsdd_2024_thanh_pho_vinh_20240415094604964960_1713325845227.pdf
20 Quyết định 02 Quyết định công khai danh mục TTHC lĩnh vực Tư pháp-Hộ tịch thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND phường Hồng Sơn
16/04/2024
Quyết định qd_cong_khai_danh_mu_20240305020240305032647428_Signed_1713238555004.pdf