LIÊN HỆ

content:

UỶ BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG HỒNG SƠN

 

Trụ sở: Số 80, Đường Trần Phú, Quang Trung, Thành phố Vinh, Nghệ An

Email: hongson@vinh.nghean.gov.vn

Chịu trách nhiệm chính: Ông Từ Trọng Hải  – Chủ tịch UBND Phường

Điện thoại: 0912.060.576